دانلود فایل بررسی و تحلیل پرونده ی «داسکو تادیچ»در دیوان یوگسلاوی سابق pdf

بررسی و تحلیل پرونده ‎ی «داسکو تادیچ» و عناصر جرایم آن در حجم 35 صفحه پی دی اف (pdf)

به دنبال درگیری هایی که در سرزمین یوگسلاوی سابق رخ داد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل و با تصویب قطعنامه شماره ۸۲۷ در سال ۱۹۹۳، «دیوان بین المللی برای تعقیب و محاکمه مسئولان نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه در سرزمین یوگسلاوی سابق»، یا به اختصار «دیوان یوگسلاوی سابق» را، ایجاد کرد. بر طبق اساسنامه اين قطعنامه، دیوان مزبور موظف است عاملان و مسئولان نقض جدی قوانین بشر دوستانه ی بین المللی در سرزمین یوگسلاوی سابق از سال 1991 را، تحت تعقيب و مجازات قرار ‌دهد. در واقع این دیوان بر اساس صلاحیت خود می‌تواند جرائمی چون نقض شدید کنوانسیون‌های ژنو، نقض قوانین یا رسوم جنگ، کشتار دسته جمعی و جنایات علیه بشریت را تحت تعقیب قرار دهد.

حال، از جمله مهم ترین پرونده های مطرح در دیوان يوگسلاوی سابق، پرونده «داسکو تادیچ» است که منجر به صدور رأی محکومیت وی از سوی این دیوان شد. در ماه مه سال ۱۹۹۷ میلادی، شعبه بدوی دیوان یوگسلاوی سابق، پیرو کیفر خواست دادستان و برگزاری محاکمه «داسکو تادیچ»، رأی خود را مبنی بر محکومیت وی صادر و او را به ارتکاب جرایم زیر محکوم کرد:

 1. جنایت علیه بشریت به موجب ماده 5 اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق، شامل:
 • اذیت و آزار، به موجب بند (ج) ماده 5 اساسنامه؛
 • سایر اعمال غیر انسانی، به موجب بند (ط) ماده 5 اساسنامه؛
 1. نقض قواعد و عرفهای جنگی، به موجب ماده ۳ و بند (1) ماده ۷ اساسنامه و شق (الف) بند (۱) ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو در خصوص رفتار خشن و غیرانسانی.

همچنین، مطابق رأی محکومیت صادره از شعبه بدوی دیوان یوگسلاوی سابق، ارتکاب کشتار عمدی، ضرب و جرح و انتقال اجباری افراد متعلق به یک گروه، مباشرت و در برخی از موارد معاونت داشته و در حمله نظامی به شهر کوزاراک واقع در شمال غربی بوسنی هرزگوین به عنوان شریک مداخله کرده است.

در این نوشته، به بررسی پرونده تادیچ و تحليل عناصر جرایمی که تادیچ به ارتکاب آنها محکوم شد و همچنین صلاحیت دیوان، پرداخته می شود.

 

 

سایت العلماء

 

 

فهرست مطالب فایل

پیشگفتار

مبحث اول: بررسی صلاحیت دیوان یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ

الف). صلاحیت موضوعی(ذاتی)

ماده 2 :نقض های فاحش کنوانسیون ژنو (1949)

ماده ی 3 : نقض قانون یا عرف جنگ

ماده ی 4 : نسل کشی

ماده ی 5 : جرایم علیه بشریت

ب). صلاحیت شخصی

ج). صلاحیت سرزمینی و زمانی

د). صلاحیت همزمان

مبحث دوم: بررسی ارکان جرایم در پرونده «داسکو تادیچ»

1). جنایت علیه بشریت

جرم اول: «اذیت و آزار»

الف). رکن قانونی جرم «اذیت و آزار»

ب). رکن مادی جرم «اذیت و آزار»

ج). رکن معنوی یا روانی جرم «اذیت و آزار»

جرم دوم: «سایر اعمال غیرانسانی»

الف). رکن قانونی «سایر اعمال غیرانسانی»

ب). رکن مادی«سایر اعمال غیرانسانی»

ج). رکن معنوی یا روانی«سایر اعمال غیرانسانی»

2). نقض قواعد و عرفهای جنگی

الف). رکن قانونی جرم« نقض قواعد و عرفهای جنگی»

ب). رکن مادی جرم« نقض قواعد و عرف های جنگی»

ج). رکن معنوی یا روانی

3). نقض فاحش کنوانسیون های ژنو 1994

الف). رکن قانونی

ب). رکن مادی

ج). رکن معنوی یا روانی

اوضاع و احوال لازم و مشترک در جرایم تادیچ

4). مشارکت و اقدامات مجرمانه مشترک

مفهوم اقدام مجرمانه مشترك

الف). رکن قانونی مشارکت و اقدامات مجرمانه مشترک

ب). رکن مادی

ج). رکن معنوی یا روانی

5).  معاونت در جرم

الف). رکن قانونی

ب). رکن مادی

ج). رکن معنوی یا روانی

منابع

 

 

بخشی از فایل به عنوان نمونه

مبحث دوم: بررسی ارکان جرایم در پرونده «داسکو تادیچ»

در این مبحث، ارکان جرایمی(رکن قانونی، مادی و معنوی) که در رأی محکومیت «داسکو تادیچ» آمده، بررسی می گردد:

1). جنایت علیه بشریت

در حقوق بين الملل جنايت عليه بشريت به أعمال قساوت باري اطلاق مي شود كه بر ضد انسان ها انجام مي گيرند كه اين اعمال در قوانين بين المللي بالاترين جنايت قانوني در حق بشريت تلقي مي شوند. جنايت عليه بشريت جناياتي است كه به علت شدت قساوت آن وجدان جامعه جهاني بر اثر وقوع آن جريحه دار مي شود و اولياي دم اين جنايت كل بشريت است[1].

در حقیقت جنایات علیه بشریت، جنایات توده واری هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب مییابند و آنچه که آن را مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت و سایر سازمانهایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود. در جنایات علیه بشریت، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طور کلی، یک جمعیت غیر نظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. از جمله جنایات علیه بشریت که در مادهی 5 اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق آمده، می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، اذیت و آزار، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیر انسانی مشابه را نام برد[2].

در خصوص شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جنایات علیه بشریت، اگرچه در ماده 5 اساسنامه دیوان، تنها به این نکته اشاره شده است که جنایات علیه بشریت در مخاصمات داخلی یا بین المللی باید علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابند، شعبه بدوی دیوان یوگسلاوی سابق، در رأى تادیچ، اضافه می کند که اعمال مندرج در ماده 5، باید به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان یافته رخ دهند:

«جنایت علیه بشریت باید به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی انجام شود. برای محکوم کردن متهم به جنایت علیه بشریت، باید این امر به اثبات رسد که جرایم ارتکابی با تعرض به یک جمعیت غیرنظامی مرتبط بوده و متهم از وجود چنین ارتباطی آگاهی داشته است.» [3]

بنابراین شرايط تحقق آن عبارتند از:

-1 وقوع حمله بر ضد جمعيت غير نظامي

-2 گستردگي يا سازمان يافتگي

-3 در راستاي سياست دولتي يا گروهي بودن.

از آن جا که در پرونده «داسکو تادیچ» دو جرم «اذیت و آزار» و «سایر اعمال غیرانسانی» تحت عنوان جنایت علیه بشریت مطرح شده و به آن محکوم گردید، ارکان این دو جرم در زیر بررسی می گردد.

جرم اول: «اذیت و آزار»

مقصود از اصطلاح اذیت و آزار، نقض حق برابری انسان ها است به گونه ای که به نادیده انگاشتن یکی از حقوق اصلی یا بنیادین منتهی گردد. [4]

همچنین بیان شده که «اذیت و آزار»، ارتكاب أعمال تبعیض آمیزی است که موجب ورود صدمات جسمانی و روانی و نیز ضررهای اقتصادی به اشخاص می شود. این واژه در تمدن غرب با اذیت و آزار مسیحیان توسط رومیان مرتبط شده است[5].

اینک در زیر ارکان این جرم که از زیر شاخه های جنایت علیه بشریت می باشد، بررسی میگردد:

الف). رکن قانونی جرم «اذیت و آزار»

عنصر قانونی جرم «اذیت و آزار» از «جنایت علیه بشریت» ماده ی 5 اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق است، این ماده که جنایت علیه بشریت را بررسی می کند، بیان می دارد:

دیوان یوگسلاوی سابق از صلاحیت رسیدگی به جرایم زیر، چنانچه در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه داخلی یا بین المللی و علیه هر جمعیت غیرنظامی ارتکاب یافته باشند، برخوردار است: الف) قتل عمد؛ ب) نابودسازی؛ ج) به بردگی گرفتن؛ د) اخراج و تبعید؛ ه ) حبس کردن؛ و شکنجه؛ ز) تجاوز جنسی؛ ح) اذیت و آزار مداوم بنا به دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی؛ ط) سایر اعمال غیرانسانی»

بنابراین «اذیت و آزار» از جنایت علیه بشریت، به موجب بندهای (ح) ماده 5 اساسنامه جرم انگاری شده است.

______________________________

[1] . موسوي، سيده مريم، جنايات عليه بشريت در نسل هاي دادگا ههاي بين المللي كيفري با تأكيد بر دادگاه يوگسلاوي سابق، صفحه 430

[2] . فلاح، سمانه،جنایت علیه بشریت در حقوق کیفری بین المللی672378، https://civilica.com/doc/

[3] . به نقل از: میر محمد صادقی، حسین،این ده تن، صفحه323

[4] . میر محمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، صفحه 125-126

[5] . همان، حقوق جزای بین الملل، صفحه 53

 

 

اطلاعات بیشتر

دسته بندی:

حقوق

شناسه فایل:

3116

حجم فایل:

1MB

فرمت فایل:

pdf

قیمت فایل:

10 هزار تومان

تعداد صفحات:

35

 • Author’s gravatar
  مهین
  9 ماه قبل

  ممنونم از شما

نظر شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای خرید یک محصول دیجیتال مانند کتاب یا جزوات ابتدا باید وارد صفحه آن محصول شوید و با کلیک بر روی دکمه سفارش، آن را به سبد خرید تان اضافه نمائید، سپس با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به صفحه پرداخت هدایت می شوید، پس از پرداخت موفق مبلغ مجدد به سایت هدایت خواهید شد و لینک های دانلود فایل هایی که خریداری نموده اید به شما نمایش داده خواهد شد. شایان ذکر است جهت رضایت شما دوست عزیز و سهولت در دانلود فایل ها، کلیه لینک ها به ایمیل شما نیز ارسال می گردد .
بله امکان خرید از سایت برای مهمان ممکن می باشد و پیشنهاد ما این است که موضوع به دلیل حفظ امنیت و دسترسی همیشگی شما به اطلاعات سفارش تان عضو سایت العلما شوید.
شما با عضویت در سایت از آخرین اطلاعات مربوط به ما آگاه می شوید، پیشنهاد های ویژه مخصوص اعضا برای شما ارسال می گردد و جز اولین نفرات هستید که از دورهای جدید، کلاس های آموزشی، دانلود های رایگان، مقالات جدید، همایش ها و مطالب جدید مطلع خواهید شد. همچنین عضویت در سایت به شما امکان شرکت در بحث ها و درج مطلب در انجمن را نیز می دهد و کلیه خریدها و سفارشات شما نیز در حساب کاربری تان محفوظ باقی می ماند. همچنین می توانید در مورد هر مطلب نظرات خود را مطرح نموده و از بخش دانلود های رایگان نیز فایل های بسیار مفیدی را دریافت نمائید.
بله شما برای خرید محصولات دیجیتال باید کارت بانکی داشته باشید که رمز دوم آن نیز فعال شده باشد تا بتوانید اقدام خرید آنلاین و دانلود فایل های الکترونیکی نمائید.
اطلاعات فایل یا شناسه فایل که در قسمت مشخصات فایل موجود است را از بخش تماس با ما ارسال کنید تا توسط پشتیبان سایت راهنمایی و سفارش شما ثبت شود.
کلیه محصولات دیجیتالی که در سایت درج می گردد بعد از انتشار توسط کارشناسان فروش آنلاین تست و بررسی می گردند، احتمال خرابی فایل های دانلودی بسیار پائین می باشد و معمولا مشکل مشتریان در اتصال اینترنت و عدم استفاده از نرم افزارهای مدیریت دانلود می باشد. اگر بعد از ثبت سفارش نتوانستید به لینکهای دانلود دسترسی داشته باشید، مشکلی نیست، لینک های دانلود به ایمیل شما نیز ارسال شده است و در پنل کاربری تان هم در دسترس است. در صورت هرگونه مشکل از منوی تماس با ما فروشگاه می توانید جهت رفع مشکل در ارتباط باشید.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فروشگاه العلماء
 • فروشنده: فروشگاه العلماء
 • آدرس:
 • 5.00 5.00 امتیاز از 2 دیدگاه

10,000 تومان

بررسی و تحلیل پرونده ‎ی داسکو تادیچ در دیوان یوگسلاوی سابق
 • ضمانت بازگشت وجه
 • پشتیبانی تضمین شده
 • گارانتی کیفیت

ویژگی ها

نوشته‌های تازه

0
  0
  سبد خرید
  سبد خرید شما خالی است.بازگشت به فروشگاه